torsdag 11. september 2014

Barnas matfestival 2014

I september 2014 arrangerte 4H Hordaland, 4H Sogn og Fjordane og Fylkesmannen Barnas matfestival på matfestivalen i Bergen.

Vi fikk et eget område i Nikolaikirkeallmenningen der vi kunne samle mataktivitet som var rettet mot barn og unge.

Bondelaget, Reint Digg, Oikos, Bygdekvinnelaget og Isrosa ble med på å lage festival, og Inn på tunet slengte seg med i siste liten.