onsdag 13. august 2014

Det store potetløpet

Gunnar Nagel Dahl avgjer kem som
e best på å skrella potet. 
For å skapa blest om lokalmat, matskuleprosjektet og Barnas matfestival arrangerte 4H eit potetløp i 2014. Ei potet reiste miljøvennleg og kollektivt frå nord til sør. I alle fylke blei det konkurransar, sosialt felleskap, matauk og trim.
Potetskrellekonkurranse på statens hus. 

Potetløp opp Stoltzen.